Primarul Comunei Budesti

Va ureaza bine a-ti venit pe site-ul primariei.

PRIMĂRIA TITEŞTI25 August
Postat de:
Hits: 720

REGULAMENT IMPOZIT CLADIRI NEINGRIJITE

Consiliul Local al comunei Titeşti, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţă ordinară în data de .....09.2017, la care participă un număr de ... consilieri din totalul de 8 consilieri aleşi în funcţie;

          Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Titeşti nr. 35 din 31.08.2017 domnul consilier Niță Gheorghe a fost ales preşedinte de şedinţă;

Luând în dezbatere expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile și terenurile neîngrijite din intravilanul comunei Titești, prezentată de primarul comunei, înregistrată la nr.2296 din 25.08.2017;

Luând în considerare Raportul de specialitate întocmit de viceprimarul comunei și înregistrat la nr.2297 din 25.08.2017;

Având în vedere faptul că aspectul clădirilor și al terenurilor aflate în intravilanul comunei contribuie major la confortul urban, ca parte componentă a unui peisaj optim, caracterizat de un raport echilibrat între construcții, spațiul verde existent și căile de circulație și ținând seama atât de existența unor clădiri din comună aflate într-o stare avansată de degradare, precum și de existența unor suprafețe de teren neîntreținute, necosite, pe care sunt depozitate deșeuri, se impune luarea unor măsuri care să conducă la determinarea proprietarilor clădirilor și terenurilor neîngrijite de a executa lucrări de reabilitare și de viabilizare a acestora;   

Citeste articol