Primarul Comunei Titesti

Va ureaza bine a-ti venit pe site-ul primariei.
×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

25 Aprilie
Postat de: titesti
Hits: 148

Proiect HCL NR. 27

Aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Titești, pentru perioada 2018 – 2020 și a planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Titești în anul 2018.

Consiliul Local al comunei Titeşti, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţă ordinară în data de .............2018, la care participă un număr de …. consilieri din totalul de 8 consilieri aleşi în funcţie;
Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Titeşti nr. 25 din 31.05.2018 doamna consilier Teleabă Vasilica a fost aleasă preşedinte de şedinţă;
Luând în dezbatere raportul de specialitate al compartimentului autoritate tutelară și asistență socială prezentat de referentul cu atribuții de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat la nr.1623 din 30.05.2018 și expunerea de motive prezentată de domnul Daneș Cătălin Nicușor primarul comunei, înregistrată sub nr.1624 din 30.05.2018 prin care se propune aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Titești, pentru perioada 2018 – 2020 și a planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Titești în anul 2018;

Citeste articol