Primarul Comunei Titesti

Va ureaza bine a-ti venit pe site-ul primariei.

Statutul unitatii administrativ teriroriale
Regulamentele privind procedurile administrative
Hotararile autoritatii deliberative
Dispozitiile autoritatii executive
Documente si informatii financiare
Alte documente
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

In momentul de fata, comuna Titesti a finalizat proiectul de asfaltare a doua drumuri comunele, respectiv DC 3 pe o portiune de 1,550 kilometri si DC 7 Titesti - Cucoiu pe o distanta de 1,400 kilometri.     MONITOR OFICIAL LOCAL
18 Ianuarie
Postat de: titesti
Hits: 609

PROIECT

Privind scoaterea din eviden╚Ťele fiscale ale Prim─âriei comunei Tite╚Öti a unor procese verbale de contraven╚Ťie ╚Öi sc─âderea sumei de 2.005 lei reprezentând amenzi contraven╚Ťionale, ale debitorilor deceda╚Ťi ANDREI VALENTIN ╚Öi NICODIM ION

Consiliul Local al comunei Tite┼čti, întrunit în ┼čedin┼ú─â ordinar─â în data de …..05.2018, la care particip─â un num─âr de …. consilieri din totalul de 8 consilieri ale┼či în func┼úie;

V─âzând c─â prin Hot─ârârea Consiliului Local al Comunei Tite┼čti nr.12 din 14.02.2018 domnul consilier Ro╚Öca Gheorghe a fost ales pre┼čedinte de ┼čedin┼ú─â;

Luând în dezbatere Proiectul de hot─ârâre, Expunerea de motive a Primarului comunei Tite╚Öti ╚Öi raportul întocmit de compartimentul Impozite ╚Öi Taxe, prin care se propune scoaterea din eviden╚Ťele fiscale ale Prim─âriei comunei Tite╚Öti a unor procese verbale de contraven╚Ťie ╚Öi sc─âderea sumei de 2.005 lei reprezentând amenzi contraven╚Ťionale, ale debitorilor deceda╚Ťi ANDREI VALENTIN ╚Öi NICODIM ION;

          Având în vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Tite╚Öti, prin care se avizeaz─â favorabil proiectul de hot─ârâre;

Având în vedere raportul de avizare sub aspectul legalit─â┼úii întocmit de secretarul comunei înregistrat la nr............ din ……........2018;

În conformitate cu Ordinul Ministerului Economiei ╚Öi Finan╚Ťelor nr.447/2007 pentru aprobarea Procedurii privind declararea st─ârii de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, a art.266 alin.3 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedur─â fiscal─â cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare,  coroborate cu prevederile art.36 alin.2 lit.b ╚Öi alin.4 lit.c din Legea administra┼úiei publice locale nr.215/2001 republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare;

În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) ┼či a art. 115 alin.(1) lit.b din Legea administra┼úiei publice locale nr.215/2001 republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, cu un num─âr de ….. voturi „pentru”, … voturi împotriv─â ┼či … ab┼úineri, adopt─â urm─âtoarea:           

 

Citeste articol