Primarul Comunei Titesti

Va ureaza bine a-ti venit pe site-ul primariei.

Statutul unitatii administrativ teriroriale
Regulamentele privind procedurile administrative
Hotararile autoritatii deliberative
Dispozitiile autoritatii executive
Documente si informatii financiare
Alte documente
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

In momentul de fata, comuna Titesti a finalizat proiectul de asfaltare a doua drumuri comunele, respectiv DC 3 pe o portiune de 1,550 kilometri si DC 7 Titesti - Cucoiu pe o distanta de 1,400 kilometri.     MONITOR OFICIAL LOCAL
19 Martie
Postat de: titesti
Hits: 320

Proiectul HCL si anuntul pentru impozite si taxe

H O T ─é R Â R E A  N R. ……  

Privind: stabilirea impozitelor ┼či taxelor locale pentru anul fiscal 2019 în comuna Tite┼čti

Consiliul Local al Comunei Tite┼čti întrunit în ┼čedin┼ú─â ordinar─â în data de …..05.2018 la care particip─â un num─âr de … consilieri din totalul de 8 consilieri ale┼či în func┼úie;

          V─âzând c─â prin Hot─ârârea Consiliului Local al Comunei Tite┼čti nr.12 din 14.02.2018 domnul consilier Ro╚Öca Gheorghe  a fost ales pre┼čedinte de ┼čedin┼ú─â;

          Având în vedere expunerea de motive prezentat─â de primarul comunei înregistrat─â la nr.1158 din 20.04.2018 prin care se propune stabilirea impozitelor ┼či taxelor locale pentru anul fiscal 2019, cât ┼či raportul de specialitate întocmit de compartimentul impozite ┼či taxe locale înregistrat la nr.1159 din 20.04.2018;

Luând în considerare unul dintre scopurile asigur─ârii autonomiei locale care are la baz─â dreptul s─â instituie ╚Öi s─â perceap─â impozite ╚Öi taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru finan╚Ťarea activit─â╚Ťilor stabilite în competen╚Ťa acestor autorit─â╚Ťi, pe de o parte, precum ┼či condi┼úiile locale specifice zonei, pe de alt─â parte;

          ┼óinând cont de raportul comisiei pentru administra┼úie public─â local─â, juridic─â, ap─ârarea ordinii ┼či lini┼čtii publice ┼či a drepturilor cet─â┼úene┼čti ┼či raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-social─â, buget, finan┼úe, administrarea domeniului public ┼či privat al localit─â┼úii, agricultur─â, gospod─ârire comunal─â, protec┼úia mediului, servicii ┼či comer┼ú prin care se  avizeaz─â favorabil proiectul de hot─ârâre;

          Realizând publicarea anun╚Ťului cu nr................privind elaborarea proiectului de hotarâre a consiliului local privind stabilirea impozitelor ╚Öi taxelor locale pentru anul 2019, în contextul prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparen╚Ťa decizional─â în administra╚Ťia public─â, republicat─â;

          Luând în considerare ┼či raportul de avizare sub aspectul legalit─â┼úii proiectului de hot─ârâre înregistrat la nr......... din ......04.2018 întocmit de secretarul comunei;

          În conformitate cu prevederile:

- art.9 pct.3 din Carta european─â a autonomiei locale, adoptat─â la Strasbourg la 15 octombrie 1985 ┼či ratificat─â prin Legea nr.199/1997;

- art. 5 alin. (1) lit. a) ╚Öi alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 ╚Öi art. 761 alin. (2) ╚Öi (3) din Legea nr. 273/2006 privind finan╚Ťele publice locale, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare;

- art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h) precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonan╚Ťei de urgen╚Ť─â a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare;

- Ordonan╚Ťei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobat─â cu modific─âri ╚Öi complet─âri prin Legea nr. 98/2009, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare;

- Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii ╚Öi dezvolt─ârii rurale, ministrului dezvolt─ârii regionale ╚Öi administra╚Ťiei publice, ministrului finan╚Ťelor publice ╚Öi pre╚Öedintelui Institutul Na╚Ťional de Statistic─â nr.
734/480/1003/3727/2015;

- art. 6 ┼či 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparen┼úa decizional─â în administra┼úia public─â;

- prevederile art.64 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnic─â legislativ─â pentru elaborarea actelor normative, republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare;

- art.27, art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b, alin.(4) lit.c din Legea administra┼úiei publice locale nr.215/2001 republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare;  

          În temeiul prevederilor art.45 alin.(2) lit.c ┼či a art. 115 alin.(1) lit.b din Legea administra┼úiei publice locale nr.215/2001 republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, cu un num─âr de ….. voturi „pentru”, ... voturi „împotriv─â” ┼či .. „ab┼úineri”, adopt─â urm─âtoarea:            

Citeste articol