Primarul Comunei Titesti

Va ureaza bine a-ti venit pe site-ul primariei.
×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

25 Aprilie
Postat de: titesti
Hits: 271

Modificarea Anexei II și Anexei III la HCL nr. 37

Consiliul Local al Comunei Titeşti întrunit în şedinţă ordinară în data de 19.12.2017 la care participă un număr de … consilieri din totalul de 8 consilieri aleşi în funcţie;

          Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Titeşti nr.49 din 29.11.2017 domnul consilier Popescu Mihai  a fost ales preşedinte de şedinţă;

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul comunei înregistrată la nr.3183 din 27.11.2017 prin care se propune modificarea Anexei II și Anexei III la Hotărârea Consiliului Local al comunei Titești nr.37 din 29.09.2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018 în comuna Titeşti, cât şi raportul de specialitate întocmit de compartimentul impozite şi taxe locale înregistrat la nr.3196 din 27.11.2017;

Luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru finanțarea activităților stabilite în competența acestor autorități, pe de o parte, precum şi condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte;

          Ţinând cont de raportul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice şi a drepturilor cetăţeneşti şi raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ prin care se  avizează favorabil proiectul de hotărâre;

          Realizând publicarea anunțului cu nr.3197/27.11.2017 privind elaborarea proiectului de hotarâre a consiliului local privind modificarea Anexei II și Anexei III la Hotărârea Consiliului Local al comunei Titești nr.37 din 29.09.2017 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018 în comuna Titeşti, în contextul prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Citeste articol