Primarul Comunei Titesti

Va ureaza bine a-ti venit pe site-ul primariei.

Statutul unitatii administrativ teriroriale
Regulamentele privind procedurile administrative
Hotararile autoritatii deliberative
Dispozitiile autoritatii executive
Documente si informatii financiare
Alte documente
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

×
Acasa
Despre Noi
Informatii
Consiliul Local
Transparenta
Contact
×

Ultimile Stiri

Proiectele de hotarare pot fi propuse de consilieri sau de primar. In exercitarea atributiilor ce ii revin Consiliul Local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti.

Despre

Tehnologii moderne.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.


Pentru cel mai inalt nivel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetuer adipiscing elit. Proin dictum elementum velit.

In momentul de fata, comuna Titesti a finalizat proiectul de asfaltare a doua drumuri comunele, respectiv DC 3 pe o portiune de 1,550 kilometri si DC 7 Titesti - Cucoiu pe o distanta de 1,400 kilometri.     MONITOR OFICIAL LOCAL
18 Ianuarie
Postat de: titesti
Hits: 415

Stabilirea taxei speciale de salubrizare

Consiliul Local al Comunei Tite┼čti întrunit în ┼čedin┼ú─â ordinar─â în data de ......12.2017 la care particip─â un num─âr de … consilieri din totalul de 8 consilieri ale┼či în func┼úie;

Luând în discu╚Ťie expunerea de motive a primarului comunei Tite╚Öti nr. 328/22.01.2015 ╚Öi Proiectul de hot─ârâre privind stabilirea taxei speciale de salubrizare în cazul presta┼úiilor de care beneficiaz─â utilizatorii f─âr─â contract din comuna Tite╚Öti ┼či aprobarea “Regulamentului privind stabilirea ┼či aplicarea taxei speciale de salubrizare”;

V─âzând referatul de specialitate înregistrat la nr...... din ....12.2017 întocmit de viceprimarul comunei;

┼óinând cont de raportul comisiei pentru administra┼úie public─â local─â, juridic─â, ap─ârarea ordinii ┼či lini┼čtii publice ┼či a drepturilor cet─â┼úene┼čti ┼či raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-social─â, buget, finan┼úe, administrarea domeniului public ┼či privat al localit─â┼úii, agricultur─â, gospod─ârire comunal─â, protec┼úia mediului, servicii ┼či comer┼ú prin care se  avizeaz─â favorabil proiectul de hot─ârâre;

Realizând publicarea anun╚Ťului cu nr.3044/10.11.2017 privind elaborarea proiectului de hotarâre a consiliului local privind stabilirea taxei speciale de salubrizare în cazul presta┼úiilor de care beneficiaz─â utilizatorii f─âr─â contract din comuna Tite╚Öti ┼či aprobarea “Regulamentului privind stabilirea ┼či aplicarea taxei speciale de salubrizare”, în contextul prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparen╚Ťa decizional─â în administra╚Ťia public─â, republicat─â;

În conformitate cu prevederile art. 6 alin.(1) lit. “k”, art. 7 alin. (1), art.26 alin (2) lit.”c”, respectiv alin. (4) ┼či (5) din Legea serviciului de salubrizare a localit─â┼úilor nr.101/2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, a art. 484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare, art.30 din Legea nr.273/2006 privind finan┼úele publice locale, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, respectiv art. 36 alin.2 lit.b, alin. (4) lit. „c” ┼či alin. (6) lit. “a”, pct. 14 din Legea administra╚Ťiei publice locale nr. 215/2001 republicat─â, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare;

În temeiul prevederilor art.45 alin.2 lit.c ┼či a art. 115 alin.1 lit.b din Legea administra┼úiei publice locale nr.215/2001 republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, cu un num─âr de …. voturi „pentru”, ... voturi „împotriv─â” ┼či … „ab┼úineri”, adopt─â urm─âtoarea:   

Citeste articol