Primarul Comunei Titeşti

Va ureaza bine a-ti venit pe site-ul primariei.

PRIMĂRIA TITEŞTI
Pentru a vă oferi o excelentă experienţă de navigare, websiteul foloseste cookie. Utilizarea în continuare presupune ca avem acceptul Dumneavoastră. Primăria comunei Titeşti, colectează, procesează şi transferă date cu caracter personal, în format letric şi în format electronic cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016. Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.  

Informaţii Primăria Comunei Titeşti

BUGET

Procesul bugetar reprezintă ansamblul acţiunilor şi măsurilor intreprinse de autoritatea statală competentă cu privire la etapele consecutive ale procedurii bugetare: elaborarea proiectului de buget, aprobarea acestuia, executarea sa, încheierea, controlul şi aprobarea execuţiei bugetare.

Citeste mai mult

HOTĂRÂRI

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate.

Citeste mai mult

SITUAŢII FINANCIARE

Darea de seamă este documentul care cuprinde expunerea şi analiza activităţii unei unităţi, într-o anumită etapă. Darea de seamă este prezentată de conducere în faţa colectivului de salariaţi sau consiliul local, în şedinţă de analiză a muncii, şedinţă care are loc trimestrial. Se întocmeste pe baza rapoartelor de activitate.

Citeste mai mult

           
User On-Line:       Accesari: 120350      Dupa ip: 20538      Ultima acesare : 2021-12-09 13:28:14  

10 Noiembrie
Postat de: titesti
Hits: 512

Stabilirea taxei speciale de salubrizare

În cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din comuna Titești şi aprobarea “Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare.

Citeste mai mult

25 August
Postat de:
Hits: 561

REGULAMENT IMPOZIT CLADIRI NEINGRIJITE

Pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile și terenurile neîngrijite din intravilanul comunei Titești.

Citeste mai mult

25 August
Postat de:
Hits: 483

Stabilirea impozitelor şi taxelor locale 2018

Consiliul Local al Comunei Titeşti întrunit în şedinţă ordinară în data de …..09.2017 la care participă un număr de … consilieri din totalul de 8 consilieri aleşi în funcţie; Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Titeşti nr.35 din 31.08.2017 domnul consilier Niță Gheorghe a fost ales preşedinte de şedinţă;

Citeste mai mult

30 Mai
Postat de: titesti
Hits: 591

Nomenclatorul stradal

Anexe hotărâre nomenclator stradal 2017

Citeste mai mult

Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 6din 6--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      
    © 2019 Primăria Comunei Titeşti